marknadsforing bycaroline stenar

Byggnadsplanering

Vi hjälper dig med byggnadsplanering, allt från skisser till färdiga ritningar.


Bygglovsritningar behövs vid bygglov eller åtgärdstillstånd för nybygge, renovering, ändringar eller tillbyggnader. Byggnadsplaneringen görs i samarbete med J-P Revahl Ab Oy, som även utför andra tjänster inom byggande:

 • Fungerar som huvudplanerare och ansvarig arbetsledare
 • Rådgivning och hjälp vid ifyllande av bygglovshandlingar
 • Jordbyggnadstjänster
 • Fukthanteringsplaner
 • Grundundersökningar
 • Grundläggningsutlåtanden
 • Dränerings- och ytvattenplanering (torrläggning)

Exempel på referenser för våra planeringsprojekt:

 • Planering av padeltennishall i Korsholm
 • Planering av ombyggnad, Restaurang Selmas i Vasa
 • Planering av egnahemshus och garage åt privatkunder
 • Ritningar på äldre hus där bygglovsritningar saknas
 • Planering av planlösningar vid renovering, ombyggnad och tillbyggnader
 • Situationsplaner